Facebook
Twitter
Pinterest

I. ĐỐI VỚI DÒNG XIAOMI

1. SAO LƯU DỮ LIỆU

Bạn có thể sao lưu điện thoại của bạn vào máy hoặc trên cloud

Sao lưu trên máy

Bước 1: Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Sao lưu & đặt lại > Sao lưu trên máy Sau đó, bạn có thể được yêu cầu xác nhận mật khẩu-chính là mật khẩu khóa máy. Chọn “Sao lưu” và chọn mục bạn muốn sao lưu. Có 2 options:

  • Hệ thống: bao gồm các cài đặt ứng dụng hệ thống và bố trí màn hình
  • Ứng dụng: tất cả dữ liệu của ứng dụng trong máy

Sau đó chọn “Bắt đầu sao lưu” để bắt đầu sao lưu

Bước 2: Sau khi tiến trình sao lưu hoàn thành, bạn có thể sao chép mục sao lưu này vào PC để lưu trữ an toàn. Kết nối điện thoại và PC ở chế độ Truyền dữ liệu. Sau đó vào đường dẫn: /MIUI/backup/AllBackup/Folder, sao chép nó vào PC.

Lưu ý: Sao lưu trên máy sẽ không sao lưu nhạc, phim… bạn hãy sao lưu thủ công chúng.

Sao lưu vào Mi Cloud
Vào Cài đặt > Tài khoản Mi > Mi cloud và và tích Bật những gì bạn muốn lưu lại nhé.

2. KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Bước 1: Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Sao lưu & đặt lại > Đặt lại về dữ liệu gốc > Đặt lại điện thoại.

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào điện thoại, bạn sẽ có hai lựa chọn được hiển thị là ‘Bắt buộc’ & ‘Tùy chọn’, trong đó, Bắt buộc sẽ cho bạn biết những gì sẽ bị xóa trong tiến trình thì Tùy chọn cho phép bạn chọn lưu một số nội dung (chủ yếu là thiết bị cũ).
  • Nếu bạn không muốn định dạng thẻ SD, mình khuyên bạn hãy tháo thẻ trước nhưng chắc chắn rằng khi gắn vào lại chỉ nên chứa nhạc, video, tài liệu và các tệp/thư mục khác, sự xuất hiện của các tệp/thư mục hệ thống dự phòng của Android sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.


Bước 2: Đợi điện thoại khởi động lại, sau khi khởi động lại bạn có thể cài đặt điện thoại như là một điện thoại mới.

3. KHÔI PHỤC ĐIỆN THOẠI

Tùy thuộc vào phương pháp bạn đã chọn để sao lưu trước khi đặt lại thiết bị về gốc, bây giờ bạn sẽ có hai tùy chọn để khôi phục nội dung trở lại, chọn phương pháp nào là tùy bạn.


Khôi phục từ sao lưu sẵn có


Bước 1: Kết nối điện thoại và PC qua chế độ truyền dữ liệu và sao chép thư mục sao lưu của bạn vào đường dẫn: /MIUI/backup/AllBackup/Copy-here. Theo đó, hãy chép nhạc, phim… vào máy luôn cho tiện.

Bước 2: Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Sao lưu và đặt lại > Sao lưu trên máy, bạn sẽ thấy chi tiết của các sao lưu trước, chọn mũi tên bên phải gói sao lưu. Chọn các ứng dụng và dữ liệu bạn muốn khôi phục và nhấn Khôi phục. Sau khi hoàn thành, dữ liệu của bạn đã được khôi phục thành công.

Khôi phục từ sao lưu Mi Cloud
Vào Cài đặt > Tài khoản Mi > Mi cloud > Khôi phục từ sao lưu, chọn gói sao lưu mà bạn muốn khôi phục và để nó chạy cho đến khi hoàn thành.

Lưu ý: Quá trình thực hiện có thể khác nhau một chút với các đời máy khác nhau

II. ĐỐI VỚI DÒNG SAMSUNG

1. SAO LƯU DỮ LIỆU

Sử dụng Samsung Cloud

Bạn có thể quản lý nội dung cần được lưu trữ an toàn trên Samsung Cloud. Bạn có thể bảo toàn các thông tin cá nhân, ứng dụng và cài đặt trên thiết bị của mình.
Bạn có thể sao lưu các thông tin nhạy cảm và truy cập lại chúng. Để làm được vậy, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Samsung để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu.

Bước 1: Vào Cài đặt > Cloud và Tài khoản > Sao lưu và khôi phục > Sao lưu dữ liệu

Bước 2: Đánh dấu chọn các dữ liệu cần sao lưu và chọn “Sao lưu”

Sau khi quá trình hoàn tất, dữ liệu của bạn đã được sao lưu thành công lên Samsung Cloud và có thể được khôi phục bất kỳ lúc nào lên bất kỳ thiết bị Samsung Galaxy nào của bạn.

Sử dụng Smart Switch

Đây là ứng dụng giúp bạn chuyển dữ liệu cũ qua điện thoại mới

Bước 1: Vào Cài đặt > Cloud và tài khoản > Smart Switch. Tải về Smart Switch khi được yêu cầu


Bước 2: Chọn các cách kết nối và truyền dữ liệu sang máy khác. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để chuyển dữ liệu sang bộ nhớ ngoài.

Sử dụng Smart witch PC

Chuyển dữ liệu giữa thiết bị của bạn và máy tính cá nhân. Bạn cần tải Smart Switch PC cho máy tính của mình từ đường link www.samsung.com/smartswitch. Sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn lên máy tính và truy xuất nó sau để khôi phục lại trên thiết bị.

Bước 1: Trên máy tính, truy cập đường link www.samsung.com/smartswitch để tải về phiên bản PC của Smart Switch.

Bước 2: Trên máy tính, mở Smart Switch.

Bước 3: Kết nối thiết bị của bạn đến máy tính bằng cáp USB của thiết bị.

Bước 4: Trên máy tính, làm theo các bước hướng dẫn để sao lưu dữ liệu của bạn từ thiết bị sang máy tính. Sau đó, ngắt kết nối thiết bị của bạn.

Lưu ý: Dữ liệu ứng dụng và các cài đặt có thể sẽ không được sao lưu do thiết kế của từng ứng dụng cụ thể. 

2. KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Vào Cài đặt > Quản lí chung > Đặt lại > Khôi phục cài đặt gốc > Đặt lại

3. KHÔI PHỤC ĐIỆN THOẠI

Sử dụng Samsung Cloud

Bước 1: Vào Cài đặt > Cloud và Tài khoản > Sao lưu và khôi phục > Khôi phục dữ liệu

Bước 2: Đánh dấu chọn các nội dung cần khôi phục và chọn “Khôi phục”

Sử dụng Smart Switch và Smart Switch PC

Trường hợp bạn đã sao lưu dữ liệu đến thẻ nhớ hay bộ nhớ ngoài qua Smart Switch, để khôi phục, bạn chỉ cần kết nối thẻ nhớ hay bộ nhớ ngoài đó đến thiết bị và chọn tùy chọn Smart Swicth > Bộ nhớ ngoài > Khôi phục

Trường hợp bạn đã sao lưu dữ liệu lên máy tính cá nhân thông qua Smart Switch PC, bạn chỉ cần kết nối thiết bị đến máy tính thông qua cáp USB và chọn Khôi phục dữ liệu.

Lưu ý: Quá trình thực hiện có thể khác nhau một chút với các đời máy khác nhau.

III. ĐỐI VỚI DÒNG OPPO

Đối với dòng Oppo F9, các bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau:

1. SAO LƯU DỮ LIỆU

Bước 1: Các bạn vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Sao lưu và đặt lại > Sao lưu và phục hồi > Tạo sao lưu mới.

Bước 2: Có thể chọn nhiều những dữ liệu cần sao lưu sau đó bắt đầu.

Bước 3: Chọn bộ nhớ lưu trữ bản sao lưu, chọn bộ nhớ ngoài thẻ nhớ để không bị mất sau khi khôi phục cài đặt.

2. KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Các bạn vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Sao lưu và đặt lại > Đặt lại về dữ liệu gốc> Xóa toàn bộ nội dung và đặt lại > Xóa dữ liệu

3. KHÔI PHỤC ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Các bạn vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Sao lưu và đặt lại > Sao lưu và phục hồi

Chọn File sao lưu. Nếu máy có nhiều file sao lưu, có thể chọn bất kỳ file nào để phục hồi tùy bạn.

Bước 2: Nhấn vào “Bắt đầu khôi phục” và đợi hệ thống tự động thực hiện.

IV. ĐỐI VỚI DÒNG HUAWEI

  1. SAO LƯU DỮ LIỆU

Bước 1: Vào mục Cài đặt

Bước 2: Chọn mục Hệ thống

Bước 3: sau đó chọn Sao lưu & khôi phục

2. KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC MÁY

Bước 1: chọn Cài đặt – Hệ thống – Đặt lại

Bước 2: chọn Đặt lại về dữ liệu gốc

Bước 3: chọn Đặt lại điện thoại

Trên đây là thao tác sao lưu và khôi phục cài đặt gốc điện thoại Huawei. Chúc các bạn thành công!

V. ĐỐI VỚI DÒNG LG

SAO LƯU VÀ CÀI ĐẶT KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC MÁY

Ứng dụng > cài đặt > sao lưu và thiết lập lại > xác lập lại dữ liệu gốc > thiết lập lại điện thoại > xoá tất cả.

VI. ĐỐI VỚI DÒNG ASUS

B1 : 1. Chọn “Application

B2: Chọn Settings > Chọn Backup&Reset

B3: Chọn System > chọn Reset

B4: chọn Factory data Reset > Tích vào nút xanh Reset Device

B5: gõ mã 5872 rồi tích vào nút xanh Erase everything để xác nhận khôi phục lại toàn bộ cài đặt gốc là xong.

VII. ĐỐI VỚI DÒNG MÁY V-smart

Sao lưu & khôi phục cài đặt gốc máy Vsmart

Bước 1: Các bạn chọn vào mục Cài đặt trên màn hình chính.

Bước 2: Chọn tiếp vào mục Hệ thống để vào giao diện.

Bước 3: Tại giao diện Hệ thống, nhấp vào Tùy chọn đặt lại để tiếp tục.

Bước 4: Tiếp theo, chọn Xóa mọi dữ liệu (đặt lại thiết bị).

Bước 5: Chọn ĐẶT LẠI ĐIỆN THOẠI để thực hiện quá trình khôi phục.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here