1. Chặn nội dung chỉ dành cho người lớn?

Bạn có thể hạn chế cho con bạn tiếp xúc hoặc truy cập nội dung khiêu dâm bằng cách đảm bảo rằng chế độ “Truy cập an toàn” đang bật (luôn được mặc định là Bật) và áp dụng bộ lọc cho Máy Con. Bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn đơn giản sau:

Thao tác trên ứng dụng Kyzpro 

1. Tạo danh sách bộ lọc cho Máy Con

Tạo một danh sách bộ lọc để chặn hoặc giới hạn quyền truy cập của con bạn vào các trang web dành cho người lớn.

 • Chọn “Bộ lọc”
 • Chọn nút “Tạo bộ lọc”
 • Chọn trường “Tên” và và đổi tên danh sách bộ lọc cho bạn dễ nhận ra. (ví dụ: Danh sách bộ lọc của Nam)
 • Tiếp theo, chọn “Danh sách bộ lọc” – một danh sách có sẵn các ứng dụng truyền thông xã hội, trang web, nội dung người lớn, trò chơi trực tuyến sẽ được hiển thị
 • Nếu bạn chỉ muốn chặn nội dung khiêu dâm, hãy kéo xuống “Nội dung người lớn” đã được hiển thị sẵn trong danh sách và nhấp vào nút “Cho phép” bên cạnh để thay đổi quyền truy cập thành “Không cho phép”
 • Bạn có thể áp dụng bất kỳ bộ lọc nào mà bạn muốn bằng cách chọn “Không cho phép” trong danh sách – bạn cũng có thể lựa chọn bất kỳ thời điểm nào mà con bạn có thể truy cập vào các ứng dụng và trang web này
 • Nhấp vào nút “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)

2. Áp dụng bộ lọc với các Máy Con.

 • Nhấp vào “Áp dụng cho các Máy Con”
 • Bạn sẽ được cung cấp một danh sách các thiết bị đang kết nối.
 • Nhấp vào nút “Không được chọn” bên cạnh thiết bị mà bạn đang muốn áp dụng bộ lọc – giờ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã chọn”
 • Nhấp vào nút “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công bộ lọc và áp dụng nó cho Máy Con. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể áp dụng một bộ lọc cho mỗi Máy Con.

Thao tác trên website www.kyzpro.vn

1. Tạo bộ lọc cho Máy Con

Tạo một bộ lọc để chặn hoặc giới hạn quyền truy cập của con bạn vào các trang web dành cho người lớn.

 • Đăng nhập tài khoản của bạn trên website www.kyzpro.vn
 • Chọn “Bộ lọc” từ menu chính
 • Chọn “Tạo bộ lọc” – một danh sách có sẵn các ứng dụng truyền thông xã hội, các trang web nội dung người lớn, trò chơi trực tuyến sẽ được hiển thị
 • Chọn trường “Tên” và và đổi tên danh sách bộ lọc cho bạn dễ nhận ra. (ví dụ: Danh sách bộ lọc của bé Nam)
 • Nếu bạn chỉ muốn chặn nội dung khiêu dâm, hãy kéo xuống “Nội dung người lớn” đã được hiển thị sẵn trong danh sách và tích vào ô bên cạnh để áp dụng bộ lọc
 • Bạn có thể áp dụng bất kỳ bộ lọc nào mà bạn muốn bằng cách tích vào ô thích hợp
 • Nhấp vào nút “Lưu”

2. Áp dụng bộ lọc với các Máy Con.

 • Chọn “Thiết bị của tôi” trên menu “Quản lý truy cập wifi” hoặc “Quản lý di động”
 • Chọn thiết bị mà bạn muốn áp dụng bộ lọc
 • Mở tab “Áp dụng bộ lọc”
 • Nhấp vào nút “+Áp dụng bộ lọc mới”
 • Chọn bộ lọc mà bạn muốn áp dụng với danh sách thả xuống
 • Nhấp vào “Lưu”

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công bộ lọc và áo dụng nó cho Máy Con. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể áp dụng một bộ lọc cho mỗi Máy Con.

Truy cập an toàn

Truy cập an toàn được tự động kích hoạt cho tất cả các Máy Con. Điều này có nghĩa Kyzpro tự động định tuyến tìm kiếm thông qua Tìm kiếm an toàn Google để giảm nguy cơ trẻ em vô tình nhìn thấy những nội dung không phù hợp. Để tắt chế độ truy cập an toàn, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Kyzpro trên website www.kyzpro.vn và chọn Tài khoản của tôi > Cài đặt. Bấm vào nút bên cạnh “TRUY CẬP AN TOÀN” để chuyển trạng thái hiển thị từ “BẬT” sang “TẮT”. Chọn “Lưu” để lưu thay đổi.

2. Chặn truy cập Internet

Bạn có thể ngăn con bạn truy cập internet bất cứ lúc nào bằng các bước đơn giản sau:

Thao tác trên ứng dụng Kyzpro

 • Trên tab “Wifi” hoặc “Mobile”, chọn Máy Con mà bạn muốn chặn truy cập internet.
 • Nhấp vào nút bên cạnh “Truy cập internet” để chuyển từ “Bật” sang “Tắt”
 • Nhấp vào nút “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)

Thao tác trên website www.kyzpro.vn

 • Đăng nhập tài khoản Kyzpro của bạn
 • Chọn Máy Con mà bạn muốn chặn
 • Trong tab “Thông tin thiết bị”, thay đổi trạng thái “TRUY CẬP INTERNET” từ BẬT sang TẮT
 • Chọn “Lưu”

3. Giới hạn truy cập Trò chơi trực tuyến

Bạn có thể hạn chế con mình dành quá nhiều thời gian cho Trò chơi trực tuyến bằng cách áp dụng bộ lọc cụ thể cho thiết bị của chúng. Bạn có thể chặn truy cập hoàn toàn hoặc bạn có thể cài đặt thời gian mà con bạn được phép truy cập một số trò chơi trực tuyến nhất định. Bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:

Thao tác trên ứng dụng Kyzpro    

1. Tạo bộ lọc cho Máy Con

Tạo bộ lọc để chặn hoặc giới hạn quyền truy cập của Máy Con vào các trò chơi trực tuyến.

 • Chọn “Bộ lọc”
 • Chọn nút “Tạo bộ lọc”
 • Chọn trường “Tên” và và đổi tên danh sách bộ lọc cho bạn dễ nhận ra. (ví dụ: Danh sách bộ lọc của Nam)
 • Tiếp theo, chọn “Danh sách bộ lọc” – một danh sách có sẵn các ứng dụng truyền thông xã hội, trang web, nội dung người lớn, trò chơi trực tuyến sẽ được hiển thị
 • Kéo xuống ứng dụng hoặc trang web mà bạn muốn giới hạn quyền truy cập và nhấp vào nút “Cho phép” cạnh đó để thay đổi quyền truy cập thành “Không cho phép” – Lưu ý rằng điều này sẽ chặn ứng dụng/trang web 24/7 –  Để áp dụng giới hạn thời gian cho ứng dụng/trang web, xem mục 2 dưới đây
 • Nhấp vào nút “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)

2. Đặt lịch truy cập

Đặt lịch truy cập cho các ứng dụng và trang web trong bộ lọc để cho phép Máy Con truy cập vào các trò chơi trực tuyến chỉ trong một số khoảng thời gian nhất định

 • Trong danh sách bộ lọc, bên cạnh ứng dụng bạn muốn giới hạn quyền truy cập, hãy chọn biểu tượng đồng hồ bên cạnh nút “Cho phép/Không cho phép)
 • Bây giờ bạn đã có thể đặt lịch truy cập cho ứng dụng/trang web đó.
 • Chọn khoảng thời gian và các ngày trong tuần trong đó sẽ không truy cập được vào ứng dụng/trang web đó
 • Chọn nút “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)
 • Chọn nút “Lưu” lần nữa để đưa bạn trở lại menu “Chỉnh sửa danh sách bộ lọc”
 • Bây giờ bấm vào “Áp dụng cho các Máy Con”
 • Bạn sẽ được cung cấp một danh sách các Máy Con.
 • Nhấp vào nút “Không được chọn” bên cạnh thiết bị mà bạn muốn áp dụng “Danh sách bộ lọc” – Giờ đây đã chuyển sang “Đã chọn”
 • Chọn “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công danh sách bộ lọc, đặt lịch truy cập cho các ứng dụng/trang web của mình và áp dụng nó cho Máy Con. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể áp dụng một danh sách cho mỗi Máy Con. Nếu bạn có dùng cả Kyzpro Wifi và Kyzpro Mobile, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã áp dụng bộ lọc thích hợp cho Máy Con trong cả tab Wifi và tab Mobile.

Thao tác trên website www.kyzpro.vn

1. Tạo bộ lọc cho Máy Con

 • Đăng nhập tài khoản của bạn trên website www.kyzpro.vn
 • Chọn “Bộ lọc” từ menu chính
 • Chọn “Tạo bộ lọc” – một danh sách có sẵn các ứng dụng truyền thông xã hội, các trang web nội dung người lớn, trò chơi trực tuyến sẽ được hiển thị
 • Chọn trường “Tên bộ lọc” và và đổi tên danh sách bộ lọc cho bạn dễ nhận ra. (ví dụ: Danh sách bộ lọc của Nam)
 • Kéo xuống ứng dụng/trang web mà bạn muốn giới hạn quyền truy cập và tích vào ô bên cạnh để áp dụng bộ lọc – Lưu ý rằng điều này sẽ chặn ứng dụng/trang web 24/7 –  Để áp dụng lịch truy cập cho ứng dụng/trang web, xem mục 2 dưới đây
 • Bạn có thể áp dụng bất kỳ bộ lọc nào mà bạn muốn bằng cách tích vào ô thích hợp
 • Chọn “Lưu”

2. Đặt lịch truy cập

Đặt lịch truy cập cho các ứng dụng/trang web trong bộ lọc để kiểm soát thời gian của con bạn dành cho các trò chơi trực tuyến

 • Nhấp vào “Đặt lịch truy cập”
 • Bây giờ bạn đã có thể áp dụng lịch truy cập cho ứng dụng/trang web đó.
 • Chọn khoảng thời gian và các ngày trong tuần trong đó sẽ không truy cập được vào ứng dụng/ website đó

. Thời gian bắt đầu là thời gian mà các ứng dụng/trang web bắt đầu không thể truy cập được.

. Thời gian kết thúc là thời gian mà các thiết bị có thể tiếp tục truy cập ứng dụng/trang web

. Tích vào các ngày trong tuần để quy định ngày nào lịch truy cập sẽ được áp dụng

. Bạn có thể áp dụng tối đa 2 khoảng thời gian cho mỗi ứng dụng/ trang web – Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn 2 khoảng thời gian trong một ngày mà con bạn không thể truy cập ứng dụng/trang web đó (ví dụ: một khoảng thời gian vào buổi sáng và một khoảng thời gian muộn hơn vào buổi tối hôm đó)

 • Chọn “Lưu”
 • Bây giờ, áp dụng bộ lọc kèm lịch truy cập cho các Máy Con bằng cách:

. Đi đến “Thiết bị của tôi” trên menu “Quản lý truy cập wifi” hoặc “Quản lý di động”

. Chọn Máy Con mà bạn muốn áp dụng bộ lọc kèm lịch truy cập.

. Mở tab “Áp dụng bộ lọc” chọn “+ ÁP DỤNG BỘ LỌC MỚI”

. Chon bộ lọc mà bạn muốn áp dụng từ danh sách hiện ra

. Chọn “Lưu”

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công bộ lọc kèm lịch truy cập cho các ứng dụng/ trang web của mình và áp dụng nó cho Máy Con. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể áp dụng một danh sách cho mỗi Máy Con. Nếu bạn có dùng cả Kyzpro Wifi và Kyzpro Mobile, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã áp dụng bộ lọc thích hợp cho Máy Con trên menu “Quản lý truy cập wifi” hoặc “Quản lý di động”.

4. Chặn truy cập internet vào những thời điểm nhất định

Tạo và đặt lịch truy cập cho các Máy Con để đảm bảo rằng không thể truy cập internet vào những khoảng thời gian nhất định như giờ ngủ hoặc giờ học.

Thao tác trên ứng dụng Kyzpro 

1. Tạo lịch truy cập

Tạo lịch truy cập để giới hạn quyền truy cập internet của con bạn trong những khoảng thời gian nhất định.

 • Chọn “Lịch truy cập”
 • Chọn nút “ĐẶT LỊCH TRUY CẬP”
 • Chọn trường “Tên” và và đổi tên lịch truy cập cho bạn dễ nhận ra. (ví dụ: Thời gian đi ngủ của Nam)
 • Chọn trường “Từ” và “Đến” và chỉnh sửa thời gian cho phù hợp

. Trường “Từ” thể hiện thời gian mà lịch truy cập được kích hoạt và sẽ không thể truy cập internet.

. Trường “Đến” thể hiện thời gian mà lịch truy cập sẽ tắt, khi đó có thể bắt đầu truy cập lại được internet

. Chọn các ngày trong tuần mà lịch truy cập được áp dụng (nếu vòng tròn chuyển sang màu đỏ thì lịch truy cập đã được áp dụng).

. Bạn có thể áp dụng tối đa 2 khoảng thời gian trên mỗi lịch truy cập – Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn 2 khoảng thời gian trong một ngày không thể truy cập Internet.

 • Chọn “Áp dụng cho các Máy Con”
 • Bạn sẽ thấy một danh sách các Máy Con đang được kết nối với mạng Kyzpro của bạn.
 • Nhấp vào nút “Không được chọn” bên cạnh Máy Con mà bạn muốn đặt lịch truy cập – giờ đây đã chuyển sang trạng thái “Đã chọn”
 • Chọn “Lưu” (Dấu tích, góc trên cùng bên phải)

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công lịch truy cập và áp dụng nó cho Máy Con. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể áp dụng một danh sách cho mỗi Máy Con. Nếu bạn có dùng cả Kyzpro Wifi và Kyzpro Mobile, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã đặt lịch truy cập thích hợp cho Máy Con trong cả tab “Wifi” và tab “Mobile”.

Thao tác trên website www.kyzpro.vn

1. Đặt lịch truy cập

 • Đăng nhập tài khoản trên website www.kyzpro.vn
 • Chọn Lịch truy cập > Thêm lịch truy cập

Tại đây bạn sẽ đặt tên cho Lịch truy cập (ví dụ: Giờ học bài)

Chọn khoảng thời gian và các ngày trong tuần để kích hoạt lịch truy cập

Thời gian bạn đã chọn khi đó sẽ không thể truy cập Internet

 • Chọn “Lưu” khi bạn đã hoàn thành.
 • Bây giờ áp dụng lịch truy cập cho các Máy Con bằng cách:

. Truy cập “Thiết bị của tôi” trên menu “Quản lý truy cập wifi” hoặc “Quản lý di động”

. Chọn Máy Con mà bạn muốn đặt lịch truy cập

. Chọn tab “Đặt lịch truy cập”

. Chọn “+ÁP DỤNG LỊCH TRUY CẬP MỚI” ở phía bên phải

. Từ menu hiện ra, chọn lịch truy cập mà bạn muốn áp dụng và chọn “Lưu”

Xin chúc mừng! Bạn đã đặt lịch truy cập thành công cho Máy Con. Bạn có thể đặt nhiều lịch truy cập cho một Máy Con. Nếu bạn có dùng cả Kyzpro Wifi và Kyzpro Mobile, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã đặt lịch truy cập thích hợp cho Máy Con trong “Thiết bị của tôi” trên menu “Quản lý truy cập wifi” và “Quản lý di động”

5. Hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội

Bạn có thể hạn chế cho con bạn tiếp xúc hoặc truy cập mạng xã hội bằng cách áp dụng bộ lọc cụ thể cho các Máy Con. Bạn có thể chặn truy cập hoàn toàn hoặc đặt lịch truy cập cho Máy Con được phép truy cập vào mạng xã hội và trang web thích hợp. Bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn đơn giản sau:

Thao tác trên ứng dụng Kyzpro

1. Tạo bộ lọc cho Máy Con

Tạo bộ lọc để chặn hoặc giới hạn quyền truy cập của Máy Con vào các mạng xã hội.

 • Chọn “Bộ lọc”
 • Chọn nút “Tạo bộ lọc”
 • Chọn trường “Tên” và và đổi tên danh sách bộ lọc cho bạn dễ nhận ra. (ví dụ: Danh sách bộ lọc của Nam)
 • Tiếp theo, chọn “Danh sách bộ lọc” – một danh sách có sẵn các ứng dụng truyền thông xã hội, trang web, nội dung người lớn, trò chơi trực tuyến sẽ được hiển thị
 • Di chuyển tới ứng dụng/trang web mà bạn muốn giới hạn và chọn nút “Cho phép” bên cạnh đó để thay đổi quyền truy cập thành “Không cho phép” – Xin lưu ý rằng điều sẽ chặn ứng dụng/trang web 24/7 – để đặt lịch truy cập cho ứng dụng/ trang web, xem mục 2 dưới đây.
 • Chọn “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)

2. Đặt lịch truy cập

Đặt lịch truy cập cho các ứng dụng và trang web trong Bộ lọc để cho phép Máy Con truy cập vào các mạng xã hội chỉ trong một số khoảng thời gian nhất định

 • Trong bộ lọc đã tạo, bên cạnh ứng dụng bạn muốn đặt lịch truy cập, hãy chọn biểu tượng đồng hồ bên cạnh nút “Cho phép/ Không cho phép”

Bây giờ bạn đã có thể bắt đầu tạo lịch truy cập cho ứng dụng/trang web đó.

Chọn khoảng thời gian và các ngày trong tuần trong đó sẽ không truy cập được vào ứng dụng/ website đó

Chọn nút “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)

 • Chọn nút “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải) lần nữa để đưa bạn trở lại menu “Chỉnh sửa danh sách bộ lọc”
 • Bây giờ bấm vào “Áp dụng cho các Máy Con”
 • Bạn sẽ được cung cấp một danh sách các Máy Con đang kết nối với mạng Kyzpro của bạn.
 • Nhấp vào nút “Không được chọn” bên cạnh thiết bị mà bạn muốn áp dụng “Danh sách bộ lọc” – Giờ đây đã chuyển sang “Đã chọn”
 • Chọn “Lưu” (dấu tích, góc trên cùng bên phải)

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công danh sách bộ lọc kèm lịch truy cập cho các ứng dụng/trang web của mình và áp dụng nó cho Máy Con. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể áp dụng một danh sách cho mỗi Máy Con. Nếu bạn có dùng cả Kyzpro Wifi và Kyzpro Mobile, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã áp dụng Bộ lọc thích hợp cho Máy Con trong cả tab Wifi và tab Mobile.

Thao tác trên website www.kyzpro.vn

1. Tạo bộ lọc cho Máy Con

 • Đăng nhập tài khoản của bạn trên website www.kyzpro.vn
 • Chọn “Bộ lọc” từ menu chính
 • Chọn “Tạo bộ lọc” – một danh sách có sẵn các ứng dụng truyền thông xã hội, các trang web nội dung người lớn, trò chơi trực tuyến sẽ được hiển thị
 • Chọn trường “Tên” và và đổi tên danh sách bộ lọc cho bạn dễ nhận ra. (ví dụ: Danh sách bộ lọc của Nam)
 • Di chuyển tới ứng dụng/trang web mà bạn muốn giới hạn và tích vào ô bên cạnh đó để áp dụng bộ lọc – Xin lưu ý rằng điều này điều này sẽ chặn ứng dụng/trang web 24/7 – để đặt lịch truy cập cho ứng dụng/trang web, xem mục 2 dưới đây.
 • Áp dụng bất kì bộ lọc nào bạn muốn bằng cách tích vào ô thích hợp
 • Chọn “Lưu”

2. Đặt lịch truy cập

Đặt lịch truy cập cho các ứng dụng và trang web trong bộ lọc để kiểm soát thời gian của con bạn dành cho mạng xã hội

 • Mở bộ lọc bạn đã tạo để có thể đặt lịch truy cập cho các ứng dụng/trang web
 • Nhấp vào “Đặt lịch truy cập” ở phía bên phải. Lưu ý: Ứng dụng/ trang web mà bạn muốn đặt lịch truy cập phải hiển thị trạng thái “Cho phép”
 • Bây giờ bạn đã có thể đặt lịch truy cập cho ứng dụng/trang web đó.
 • Chọn khoảng thời gian và các ngày trong tuần trong đó sẽ không truy cập được vào ứng dụng/ website đó

. Thời gian bắt đầu là thời gian mà kể từ lúc đó ứng dụng/ trang web không thể truy cập được.

. Thời gian kết thúc là thời gian Máy Con có thể tiếp tục truy cập ứng dụng/ trang web đó.

. Tích vào các ngày trong tuần quy định ngày nào lịch truy cập sẽ được áp dụng

. Bạn có thể áp dụng tối đa 2 khoảng thời gian trong lịch truy cập cho mỗi ứng dụng/ trang web – Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn 2 khoảng thời gian trong một ngày mà Máy Con không thể truy cập ứng dụng/ trang web đó (ví dụ: một khoảng thời gian vào buổi sáng và một khoảng thời gian muộn hơn vào buổi tối hôm đó)

 • Chọn “Lưu”
 • Bây giờ, áp dụng bộ lọc kèm lịch truy cập cho các Máy Con bằng cách:

. Đi đến “Thiết bị của tôi” trên menu “Quản lý truy cập wifi” hoặc “Quản lý di động”

. Chọn Máy Con mà bạn muốn áp dụng bộ lọc kèm lịch truy cập.

. Mở tab “Áp dụng bộ lọc”, chọn “+ÁP DỤNG BỘ LỌC MỚI”

. Chon bộ lọc mà bạn muốn áp dụng tử danh sách thả xuống

. Chọn “Lưu”

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công danh sách bộ lọc kèm lịch truy cập cho các ứng dụng/trang web của mình và áp dụng nó cho Máy Con. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể áp dụng một danh sách cho mỗi Máy Con. Nếu bạn có dùng cả Kyzpro Wifi và Kyzpro Mobile, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã áp dụng bộ lọc thích hợp cho Máy Con trên cả menu “Quản lý truy cập wifi” và “Quản lý di động”

6. Lọc nội dung trên Youtube

Bạn có thể dễ dàng áp dụng bộ lọc theo lứa tuổi phù hợp cho nội dung của Youtube bằng những bước đơn giản sau:

Thao tác trên ứng dụng Kyzpro

 • Trên tab “Wifi” hoặc tab “Mobile”, chọn Máy Con mà bạn muốn áp dụng bộ lọc nội dung Youtube
 • Nhấp vào “Cài đặt nội dung Youtube” để chọn các phương án lọc nội dung:

. 1-10 (Dành cho trẻ dưới 11 tuổi)

. 11-15 (Dành cho trẻ từ 11-15 tuổi)

. +16

 • Chọn “Lưu” (Dấu tích góc trên cùng bên phải)

Nếu bạn dùng cả Kyzpro Wifi và Kyzpro Mobile, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn đã áp dụng cùng một cài đặt nội dung youtube cho Máy Con trên cả tab “Wifi” và cả tab “Mobile”.

7. Định vị thiết bị

Định vị thiết bị là một chức năng tuyệt vời của Kyzpro Mobile. Các bậc phụ huynh có thể xác định vị trí chính xác của con mình chỉ bằng ứng dụng Kyzpro trên máy của mình. Bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Kích hoạt Định vị thiết bị

 • Đăng nhập ứng dụng Kyzpro trên thiết bị của bạn.
 • Trên tab “Mobile”, chon Máy Con mà bạn muốn xác định vị trí
 • Di chuyển thanh trượt bên cạnh mục ‘Kích hoạt Định vị thiết bị’ sang trang thái hiển thị màu xanh
 • Chọn lưu (dấu tích góc trên cùng bên phải). Bạn đã kích hoạt xong tính năng định vị cho Máy Con đó.

Định vị thiết bị

 • Chọn Máy Con mà bạn đã kích hoạt chức năng định vị
 • Chọn “Định vị thiết bị”. Bạn sẽ nhận được thông báo. Nhấp vào thông báo đó và bạn sẽ thấy một bản đồ giúp xác định chính xác vị trí Máy Con mà bạn đang muốn định vị.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here